Menu Zamknij

DORADZTWO

Prowadzimy działalność doradczą w zakresie konstrukcji aparatów, zbiorników, maszyn, armatury oraz wszelkich innych urządzeń, a także kompleksowych instalacji przemysłowych, dedykowanych szczególnie dla przemysłu chemicznego i spożywczego. Nasze doradztwo obejmuje również problematykę procesów fizyko-chemicznych realizowanych w w/w instalacjach, począwszy od etapu doświadczenia laboratoryjnego, do projektu i budowy finalnej instalacji w skali przemysłowej.
Polecamy naszą wiedzę i usługi w zakresie:

przepisów prawnych, norm i wszelkich rozwiązań formalnych, związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek elementów instalacji przemysłowych

planowania i wykonywania robót związanych z budową nowych urządzeń lub modernizacją i remontami istniejących i eksploatowanych, w tym kwalifikacje kosztów, analizy ekonomiczne, techniczno-kosztowe

● analiz stanu prawnego obiektów przemysłowych, maszyn, aparatury, instalacji – stanowiących majątek firmy, w świetle obowiązujących przepisów, w tym również w kwestiach spornych

● opracowania dokumentów prawnych, opieczętowanych przez Radcę Prawnego

● analiz perspektywicznych, rozwojowych z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań rynkowych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych

● systemów organizacji i zarządzania, w tym wdrażania systemów zapewnienia jakości ISO9000 oraz systemów zarządzania środowiskowego ISO14000

● analiz kierunków i możliwości zwiększenia efektywności działania linii technologicznych, produkcyjnych, również w ujęciu kompleksowym w skali całego zakładu, z uwzględnieniem specyfiki produkcji, rynku

● analiz i wdrożeń nowych , innowacyjnych technologii