Menu Zamknij

PROJEKTY I OBLICZENIA

Projektowane przez nas konstrukcje zawsze poparte są stosownymi obliczeniami, dowodzącymi poprawności założeń geometrii, wytrzymałości i bezpieczeństwa.
W przypadku projektów ciśnieniowych aparatów, zbiorników, rurociągów jak i kompletnych instalacji przemysłowych i innych urządzeń, projekty i obliczenia przeprowadzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami i aktami prawnymi oraz powiązanymi przepisami i normami zharmonizowanymi, m.in. PN-EN 13445, PN-EN 13480, PN-EN 1591, PN-EN 12953, AD 2000- Merkblatt, ASME, PD 5500 i wiele innych. Obliczenia przeprowadzamy również według starszych krajowych przepisów, np. WUDT-UC.
Posługujemy się przy tym oprogramowaniem Visual Vessel Design (VVD). Jest to zintegrowany i uniwersalny system wspomagania, służący do obliczeń projektowych zbiorników i innych urządzeń ciśnieniowych o różnej konstrukcji oraz płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Oprogramowanie to posiada aprobatę większości Jednostek Notyfikowanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej, spośród których można wymienić Urząd Dozoru Technicznego, TÜV, BV, DNV, Swiss TS.
W przypadku pozostałych konstrukcji, obliczenia przeprowadzamy w oparciu o zasady mechaniki ciał odkształcalnych, wytrzymałości materiałów w tym statyki i dynamiki, posiłkując się modelami uproszczonymi, doświadczalnymi oraz metodami elementów skończonych (MES).