Menu Zamknij

EKSPERTYZY I DORADZTWO

Świadczymy usługi w zakresie rzeczoznawstwa i ekspertyz technicznych, poparte uprawnieniami SIMP-ZORPOT Nr 9713. Zapewniamy dojazd do miejsca na terenie całej Polski. Opracowania przygotowujemy w dowolnym języku.

Zakres naszej oferty obejmuje ocenę wszelkiego rodzaju maszyn, aparatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, złożonych instalacji technologicznych, produkcyjnych, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wszelkich innych urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i spożywczym, zgodnie z zakresem specjalności nr 313 i 314.

Świadczymy usługi w zakresie rzeczoznawstwa i ekspertyz technicznych, poparte uprawnieniami SIMP-ZORPOT Nr 9713. Zapewniamy dojazd do miejsca na terenie całej Polski. Opracowania przygotowujemy w dowolnym języku.

Zakres naszej oferty obejmuje ocenę wszelkiego rodzaju maszyn, aparatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, złożonych instalacji technologicznych, produkcyjnych, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wszelkich innych urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i spożywczym, zgodnie z zakresem specjalności nr 313 i 314.

Zakres usług to między innymi:

●  ocena pod kątem poprawności konstrukcji i działania urządzeń

●  ocena i badanie stanu technicznego aparatury, instalacji i urządzeń, również uszkodzonych pod kątem bezpieczeństwa dalszej eksploatacji

●  analizy cieplne i hydrauliczne w instalacjach, w tym analizy procesów fizyko-chemicznych, mechaniki płynów, procesów wymiany masy oraz reakcji chemicznych, audyty energetyczne

●  ocena procesów technologicznych pod kątem poprawności założeń i oczekiwanych rezultatów

●  ocena stanowiska pracy oraz związane z nią badania w zakresie m.in. oddziaływania hałasu, drgań, czystości atmosfery, parametrów ergonomicznych, wymogów BHP

●  ocena poprawności doboru materiałów, analiza struktury i związane z nią badania

●  ocena dokumentacji, atestów, certyfikatów etc.

●  weryfikacja wyżej wymienionych pod kątem stanu prawnego, obowiązujących przepisów i norm

●  opinie przygotowane wspólnie z Radcami Prawnymi w zakresie Prawa Cywilnego i Administracyjnego