» Oferta » Obliczenia


Projektowane przez nas konstrukcje zawsze poparte są stosownymi obliczeniami, dowodzącymi poprawności założeń geometrii, wytrzymałości i bezpieczeństwa.

W przypadku projektów ciśnieniowych aparatów, zbiorników, rurociągów jak i kompletnych instalacji przemysłowych i innych urządzeń, projekty i obliczenia przeprowadzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami i aktami prawnymi oraz powiązanymi przepisami i normami scharmonizowanymi, m.in. PN-EN 13445, PN-EN 13480, PN-EN 1591. Obliczenia przeprowadzamy również według starszych przepisów, np. WUDT-UC.

Posługujemy się przy tym oprogramowaniem Visual Vessel Design (VVD). Jest to zintegrowany i uniwersalny system wspomagania, służący do obliczeń projektowych zbiorników i innych urządzeń ciśnieniowych o różnej konstrukcji oraz płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Oprogramowanie to posiada aprobatę większości Jednostek Notyfikowanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej, spośród których warto wymienić Urząd Dozoru Technicznego, TÜV, BV, DNV, Swiss TS.

W przypadku pozostałych konstrukcji, obliczenia przeprowadzamy w oparciu o zasady wytrzymałości materiałów w tym statyki i dynamiki, posiłkując się modelami uproszczonymi, doświadczalnymi oraz metodami elementów skończonych (MES).