» Oferta » Ekspertyzy


Świadczymy usługi w zakresie rzeczoznawstwa i ekspertyz technicznych, poparte uprawnieniami SIMP-ZORPOT Nr 9713. Zapewniamy dojazd do miejsca na terenie całej Polski. Opracowania przygotowujemy w dowolnym języku.

Zakres naszej oferty obejmuje ocenę wszelkiego rodzaju maszyn, aparatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, złożonych instalacji technologicznych, produkcyjnych, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wszelkich innych urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i spożywczym, zgodnie z zakresem specjalności nr 313 i 314.

Zakres usług to między innymi:

  • ocena pod kątem poprawności konstrukcji i działania urządzeń
  • ocena i badanie stanu technicznego aparatury, instalacji i urządzeń, również uszkodzonych pod kątem bezpieczeństwa dalszej eksploatacji
  • analizy cieplne i hydrauliczne w instalacjach, w tym analizy procesów fizyko-chemicznych, mechaniki płynów, procesów wymiany masy oraz reakcji chemicznych, audyty energetyczne
  • ocena procesów technologicznych pod kątem poprawności założeń i oczekiwanych rezultatów
  • ocena stanowiska pracy oraz związane z nią badania w zakresie m.in. oddziaływania hałasu, drgań, czystości atmosfery, parametrów ergonomicznych, wymogów BHP
  • ocena poprawności doboru materiałów, analiza struktury i związane z nią badania
  • ocena dokumentacji, atestów, certyfikatów etc.
  • weryfikacja wyżej wymienionych pod kątem stanu prawnego, obowiązujących przepisów i norm
  • opinie przygotowane wspólnie z Radcami Prawnymi w zakresie Prawa Cywilnego i Administracyjnego