» Oferta » Doradztwo


Prowadzimy działalność doradczą w zakresie konstrukcji aparatów, zbiorników, maszyn, armatury oraz wszelkich innych urządzeń, a także kompleksowych instalacji przemysłowych, dedykowanych szczególnie dla przemysłu chemicznego i spożywczego. Nasze doradztwo obejmuje również problematykę procesów fizyko-chemicznych realizowanych w w/w instalacjach, począwszy od etapu doświadczenia laboratoryjnego, do projektu i budowy finalnej instalacji w skali przemysłowej.

Polecamy naszą wiedzę i usługi w zakresie:

  • przepisów prawnych, norm i wszelkich rozwiązań formalnych, związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek elementów instalacji przemysłowych
  • planowania i wykonywania robót związanych z budową nowych urządzeń lub modernizacją i remontami istniejących i eksploatowanych, w tym kwalifikacje kosztów, analizy ekonomiczne, techniczno-kosztowe
  • analiz stanu prawnego obiektów przemysłowych, maszyn, aparatury, instalacji - stanowiących majątek firmy, w świetle obowiązujących przepisów, w tym również w kwestiach spornych
  • opracowania dokumentów prawnych, opieczętowanych przez Radcę Prawnego
  • analiz perspektywicznych, rozwojowych z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań rynkowych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych
  • systemów organizacji i zarządzania, w tym wdrażania systemów zapewnienia jakości ISO9000 oraz systemów zarządzania środowiskowego ISO14000
  • analiz kierunków i możliwości zwiększenia efektywności działania linii technologicznych, produkcyjnych, również w ujęciu kompleksowym w skali całego zakładu, z uwzględnieniem specyfiki produkcji, rynku
  • analiz i wdrożeń nowych , innowacyjnych technologii